Sąd Rejonowy w Lipnie
Dzisiejsza data: 17 Listopad 2018.
Biuletyn Informacji Publiczneje-Wokanda
drukuj
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych ( Dz.U. Nr 206, poz.1216) możliwe jest doręczanie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego  w Lipnie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP dostępnej pod adresem:

Elektroniczna skrzynka podawcza: http://epuap.gov.pl/wps/portal/

W celu doręczenia dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Lipnie niezbędne jest posiadanie przez Interesanta:
-  konta użytkownika na platformie ePUAP 
-  kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Do Sądu Rejonowego w Lipnie można obecnie złożyć poprzez platformę ePUAP wyłącznie formularz „Skargi, wnioski, zapytania do urzędu”  dostępny z poziomu platformy ePUAP w menu „Lista spraw” (konieczne jest odszukanie wskazanego formularza udostępnionego przez Sąd Rejonowy w Lipnie).

Załączniki do formularza ogólnego mogą stanowić dowolne dokumenty z zachowaniem formatów elektronicznych. Zgodnie z treścią załącznika do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych ( Dz.U. Nr 206, poz.1216) akceptowanymi przez Sąd Rejonowy w Lipnie formatami elektronicznymi są: .doc, docx, gif, jpg, odt, PDF, png, rtf, svg, tif, txt, xls, xlix, xml. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej wynosi 5 MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Informacje

Wytworzył: Iwona Grudzień
Opublikował: Krzysztof Kozłowski

Czas wytworzenia: 10 lutego 2016
Czas opublikowania: 10 lutego 2016
Czas modyfikacji: 28 kwietnia 2017

Liczba odwiedzin: 2487

Polityka prywatności | Rejestr zmian | Mapa strony | Webmaster
Sąd Rejonowy w Lipnie, 87-600 Lipno, ul. Piłsudskiego 15/17
tel. +48 54 287 22 05 / +48 54 287 22 06, FAX +48 54 287 33 19